Pažangieji miestai: pragmatiškas perkvalifikavimo vadovas

Pažangus miestas naudojasi technologijų ir socialinių inovacijų galia, kad sustiprintų esamas stipriąsias puses, spręstų nuolatines problemas ir sutelktų naujas galimybes. Kad pažangieji miestai būtų sėkmingi, jiems reikia tinkamų įgūdžių turinčių žmonių, kurie atliktų tinkamus vaidmenis, kad galėtų skatinti pokyčius ir inovacijas. Tačiau daugelis miestų ir regionų valdžios institucijų vis dažniau susiduria su gebėjimų spragomis – reikiamų įgūdžių pasiūlos ir paklausos neatitiktimi – tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuose. Moksliniai tyrimai rodo, kad 79 proc. aukščiausių vadovų teigia, kad pagrindinių įgūdžių trūkumas kelia grėsmę būsimam jų organizacijos augimui, o 8 iš 10 ES bendrovių mano, kad dėl ribotos tinkamos kvalifikacijos darbuotojų trūkumo sunku investuoti.

Šiame vadove siūlomas laipsniško perkvalifikavimo iniciatyvos rengimo metodas, pateikiama miestų patirties, pagrindinių sėkmės veiksnių ir įgytos patirties pavyzdžių. Šis vadovas nėra statiškas dokumentas, laikui bėgant jis bus pildomas dalyvaujant tarptautiniame miestų iššūkyje dalyvaujantiems miestams.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Ne ES
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Raštingumas ir skaičiavimo pagrindai
Asmeniniai įgūdžiai ir tobulėjimas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Leidinio tipas
Bendrosios gairės