Profesinio rengimo ir mokymo vaidmuo pereinant prie žaliosios ekonomikos (2022 m.)

Perėjimas prie ekologiškos ir labiau skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės pagerins darbo rinką ir sukurs naujų įgūdžių poreikių įvairiuose sektoriuose ir profesijose. Europa turės investuoti į savo darbo jėgos kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą.

Šiomis aplinkybėmis svarbus vaidmuo teks profesiniam rengimui ir mokymui (PRM). Pavyzdžiui, su darbo rinka glaudžiai susijusi pameistrystė gali greitai prisitaikyti, sumažinti trumpalaikes kliūtis ir užtikrinti ilgalaikes darbuotojų įsidarbinimo galimybes.

Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) informaciniame pranešime apžvelgiamas profesinio rengimo ir mokymo vaidmuo pereinant prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos, įskaitant praktinius pavyzdžius, ir konkrečiai apžvelgiami pertvarkai reikalingi įgūdžiai, taip pat pasirengimo svarba.

 

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Leidinio tipas
Ataskaita