Specialioji „Eurobarometro“ ataskaita: Skaitmeninės teisės ir principai (2021)

2021 m. kovo mėn. Europos Komisijai paskelbus komunikatą „Skaitmeninės politikos kelrodis. Europos skaitmeninio dešimtmečio kelias“, pradėtos konsultacijos, įskaitant šią „Eurobarometro“ apklausą, siekiant sužinoti ES piliečių požiūrį į siūlomus skaitmeninius principus, kad būtų sukurtas Europos perėjimo prie skaitmeninių technologijų būdas. Šių principų tikslas būtų skatinti vertybėmis grindžiamą Europos skaitmeninę aplinką, kuri padėtų puoselėti demokratiškesnę ir įtraukesnę visuomenę, užtikrinant vienodas sąlygas visiems ES piliečiams gauti prieigą prie vis labiau skaitmeninio pasaulio potencialo ir išnaudoti visas jo galimybes.

2021 m. rugsėjo 16 d. – spalio 15 d. šią apklausą 27 ES valstybėse narėse atliko tinklas „Kantar“. Maždaug 26 530 respondentų iš skirtingų socialinių ir demografinių grupių buvo paprašyta pareikšti savo nuomonę tokiomis temomis: 

– ES piliečių suvokimas, kokį vaidmenį jų gyvenime atliks skaitmeninės priemonės ir internetas;

– ES piliečių informuotumas apie teisių taikymą ir apsaugą interneto aplinkoje;

respondentų nuomonė apie bendrą Europos skaitmeninių teisių ir principų viziją.

 

Šią apklausą užsakė Europos Komisijos Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinis direktoratas (CNECT GD) pagal komunikatą „Skaitmeninės politikos kelrodis: Europos skaitmeninio dešimtmečio kelias“.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Asmeniniai įgūdžiai ir tobulėjimas
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Leidinio tipas
Ataskaita