Tikslas

Sukurti tvarią ir efektyvią švietimo programą, skirtą suaugusiems, dirbantiems kūrybinių industrijų sektoriuje ir turintiems mažai skaitmeninių kompetencijų.

Finansavimas
Erasmus+
Data
-