Programa „Skaitmeninė Bulgarija 2025“ siekiama modernizuoti ir plačiau diegti pažangiąsias informacines technologijas (IT) visose ekonomikos ir socialinio gyvenimo srityse. Kitas programos tikslas – strategiškai stiprinti skaitmeninius gebėjimus ir įgūdžius visais lygmenimis.

Programą „Skaitmeninė Bulgarija 2025 “ koordinuoja Bulgarijos transporto, informacinių technologijų ir ryšių ministerijaSkaitmeninės Bulgarijos 2025 m. nustatyti 3 pagrindiniai tikslai, susiję su skaitmeninių įgūdžių ugdymu nacionaliniu lygmeniu.

Mokyklų ir aukštojo mokslo modernizavimas IRT srityje

Šio tikslo įgyvendinimas apima tokią pagrindinę veiklą kaip: skatinti šiuolaikiškos ir patikimos informacinių ir ryšių technologijų (IRT) infrastruktūros kūrimą mokyklose, gerinti mokinių skaitmeninių gebėjimų vertinimą baigus vidurinę mokyklą, modernizuoti švietimo programą ir mokymo metodus ir kelti mokytojų, pedagogų ir mokymo paslaugų teikėjų kvalifikaciją. Veikla taip pat siekiama toliau stiprinti švietimo, pramonės ir nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą.

Aukštos kvalifikacijos IRT srities specialistų skaičiaus didinimas

Siekiant įgyvendinti šį tikslą, svarstomos dvi pagrindinės veiklos sritys: didinti jaunuolių, rengiamų IRT profesijoms, skaičių ir skatinti kvalifikuotų IRT specialistų ugdymą, daugiausia dėmesio skiriant mokymuisi visą gyvenimą ir kvalifikacijos kėlimui. 

Darbo jėgos skaitmeninių ir IRT įgūdžių gerinimas

Siekiant šio tikslo atsižvelgiama į Bulgarijos vyriausybės finansuojamas kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programas. 

Išsamesnės informacijos apie Programos skaitmeninių įgūdžių prioritetus galima rasti visame programos dokumente (p. 33–34) ir veiksmų plane (abiejų – bulgarų kalba).

Strategy Details

Biudžetas

Dar nėra išsamios informacijos apie biudžetą. 

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Bulgarija
Organizacija
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Tikslinė kalba
Bulgarų
Laiko juosta / planas
Priėmimas – 2019 m. gruodžio mėn. 2020–2025 m. laikotarpio veiksmai.
Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas

Bulgarijos transporto, informacinių technologijų ir ryšių ministerijos vadovaujamos vyriausybės institucijos kartu su socialiniais partneriais parengė programos įgyvendinimo planą.

Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė