Paslaugų, kuriomis remiama CEDEFOP įgūdžių analizė ir tyrimų informacija (konkursas), teikimas

2022-07-25

Šia sutartimi siekiama teikti kokybinę ir kiekybinę informaciją bei analizes, siekiant padėti CEDEFOP plėtoti žinių apie įgūdžius rinkimą ir įgūdžių analizę, pasitelkiant šias paslaugas:

i. dalyvauti renkant, tvarkant ir analizuojant duomenis,

ii. atlikti mokslinius tyrimus įgūdžių ir darbo rinkos srityse,

iii. įgūdžių, darbo rinkos duomenų ir kokybinės informacijos pakeitimas individualizuotomis žiniomis apie įgūdžius, 

iv. su turiniu susijusių seminarų, tikslinių grupių, ekspertų pokalbių ir kitų kokybinių ar mišrių duomenų rinkimo metodų organizavimas, pagalba rengiant ataskaitas ir jų teikimas.

 

Terminas: 2022 m. rugpjūčio 25 d.

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Asmeniniai įgūdžiai ir tobulėjimas
Darbo organizavimas