Pažangiųjų bendruomenių duomenų erdvė (diegimas)

2022-10-28

Vykdant šios temos veiklą bus bandomi ir taikomi plane apibrėžti pažangiųjų bendruomenių duomenų erdvės principai dideliu mastu ir apimant plačią geografinę aprėptį, kad būtų sukurti ES gebėjimai sujungti visų susijusių sričių duomenis, atsižvelgiant į konkrečius jų teisės aktus. Jos taip pat prisidės prie plano tikslinimo ir tobulinimo, nuolat teikdamos grįžtamąjį ryšį projektui. Šią duomenų erdvę valdys viešieji duomenų turėtojai, naudodamiesi atviraisiais standartais pagrįstomis priemonėmis ir palaikomi bendros tarpinės programinės įrangos platformos. Ji taip pat turėtų sukurti sinergiją su projektu.

Rezultatai

Inovatyvi ir jungtinė išmaniųjų bendruomenių duomenų erdvė, apimanti daugelį ES bendruomenių, paremta tarpinės programinės įrangos paslaugų sprendimais.
10-12 tarpsektorinių duomenų bandomųjų projektų, apimančių visą ES ir naudojančių bendrus duomenų rinkinius. Jais bus tikrinamas projektas ir prisidedama prie jo tobulinimo, taip pat prie jo ilgalaikio (ekonominio) tvarumo plano tobulinimo.

Pagal šią priemonę bus finansuojamas atitinkamų pasiūlos ir paklausos suinteresuotųjų subjektų konsorciumas, kad būtų skatinamos daugelio ES miestų ir bendruomenių inovacijos, nepažeidžiant sektorių teisės aktų. Bandomieji projektai atitiks pažangiųjų bendruomenių duomenų erdvės plano principus, o prireikus bus naudojami esami standartai ir laikomasi sektorinių teisės aktų.

Galutinis pateikimo terminas: 2023 m. sausio 24 d. 17.00 val. Briuselio laiku.

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Kibernetinė sauga
Daiktų internetas
Didieji duomenys
Blokų grandinė
Papildytoji realybė
Virtualioji realybė
Didelio našumo kompiuterija
Mašininis mokymasis
Debesų kompiuterija
Telekomunikacijos
Bevielis internetas
Programinė įranga
Skaitmeniniai įgūdžiai
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Duomenų bazių ir tinklų projektavimas ir administravimas