TERMINET atvirasis kvietimas

2023-01-16

Pagal programą „Horizontas 2020“ finansuojamas projektas TERMINET paskelbė kvietimą teikti paraiškas, pagal kurį bus skiriamos lėšos atrinktų trečiųjų šalių finansinei paramai. Pagrindinis tikslas – pritraukti trečiąsias šalis ir įtraukti jas į TERMINET veiklą šiose mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityse.

  • Paslaugų diegimas tinklo paribio kompiuterijos ir daiktų interneto mazguose ir SDN kontrolės funkcija, kad būtų galima patvirtinti TERMINET architektūrą ir naudojimo atvejus.
  • Projektuojamo saugumo modeliai, pvz., lengvosios kriptografinės schemos ir tapatumo nustatymo sistemos, skirtos mobiliesiems daiktų interneto prietaisams ir tinklo paribio mazgams.
  • Saugumas ir privatumas naudojant blokų grandinės technologijas ir naujos kartos Rikardijos išmaniąsias sutartis.
  • Sietiniai modeliai ir mašinų mokymosi algoritmai, susiję su skirtingomis sritimis nei tos, kurios dalyvauja TERMINET veikloje, siekiant išbandyti, patvirtinti ir įrodyti jų veiksmingumą TERMINET naudojimo atveju.

TERMINET finansuos arba pavienius juridinius asmenis (MVĮ, pramonės įmones, universitetus ir mokslinių tyrimų centrus), arba konsorciumus, kuriuos sudaro ne daugiau kaip keturi iš pirmiau minėtų juridinių asmenų. Paraiškų teikėjai turi atitikti programos „Horizontas 2020“ projektų finansavimo reikalavimus.

Finansavimas

  • Bendras finansuotinų projektų skaičius yra 4.
  • Didžiausias kiekvieno projekto biudžetas – 100 000 EUR.

Techninius reikalavimus ir daugiau informacijos apie kvietimą rasite čia.

Paraiškos pateikimo terminas pratęstas iki 2023 m. sausio 31 d. 20.00 val. Vidurio Europos laiku.

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Kibernetinė sauga
Daiktų internetas
Blokų grandinė
Mašininis mokymasis
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Skaitmeninis ekspertas
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Kompiuterio panaudojimas