Ugdyti įgūdžius. Strategijos ir mokymo priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos pastatų ūkiui mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro (LIFE)

2022-07-25

2011 m. pradėta įgyvendinti iniciatyva „BUILD UP Skills“, kuria remiamas pastatų specialistų kvalifikacijos kėlimas visoje Europoje, siekiant atlikti pastatų renovaciją, kuria užtikrinamas aukštas energinis naudingumas, taip pat naujus beveik nulinės energijos pastatus. 

Pasiūlymai turėtų būti susiję su viena iš šių dviejų sričių.

Taikymo sritis A: „BUILD UP“ nacionalinių įgūdžių platformų ir veiksmų gairių atnaujinimas

Pagal šią temą pateikti pasiūlymai turėtų remti veiklas pagal Europos statybos planą, kuriame daugiausia dėmesio skiriama profesiniam rengimui ir mokymui, visų pirma techninių specialistų.

Taikymo sritis B: kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo intervencinės priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos pastatų ūkio priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui

Pasiūlymais turėtų būti plėtojami nauji ir (arba) atnaujinami esami mokymai ir kvalifikacijos visų tipų statybos vertės grandinėje dalyvaujančių specialistų (technikai (arba) inžinieriai), skirti vienai ar kelioms nustatytoms prioritetinėms sritims, įskaitant:

  • skaitmeninius įgūdžius, padedančius didinti pastatų energinį naudingumą, visų pirma plačiau naudojant pastatų informacinį modeliavimą.

Terminas: 2022 m. lapkričio16 d. 17.00 val. Briuselio laiku

Finansavimo informacija

Finansavimo forma
Dotacija
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Finansavimo tarpininkas
Europos Komisija
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos