IT tinkamumo testas (Slovakija)

2021-06-07

Slovakijos informacinių technologijų asociacija, dalyvaudama Slovakijos nacionalinės skaitmeninės koalicijos iniciatyvoje, parengė IT tinkamumo testą, kuris vartotojams padeda nesudėtingai įsivertinti savo skaitmeninių įgūdžių ir žinių lygį bei palyginti savo rezultatus su kitų vartotojų rezultatais. Testas yra dviejų sudėtingumo lygių ir skirtas savarankiškai įsivertinti žinias, vienas skirtas aukštųjų mokyklų ir universitetų studentams, kitas - pradinių mokyklų moksleiviams ir mokytojams, kadangi iniciatyva siekia skatinti skaitmeninių įgūdžių ugdymą švietime. Antrasis, sudėtingesnis lygis skirtas ne tik aukštųjų  mokyklų ir universitetų studentams, tačiau jis taip pat gali būti įdomus visiems piliečiams, norintiems įsivertinti savo skaitmeninių įgūdžių lygį. Todėl suaugusieji raginami atlikti antrąjį testą, labiau pritaikytą plačiajai visuomenei. 2020 m. jauniausi IT gebėjimų testo dalyviai buvo du 7 metų amžiaus mokiniai iš Bratislavos - o vyriausias respondentas buvo 80 metų amžiaus.

Testą, skirtą pradinių mokyklų mokiniams, sudaro 20 klausimų (aukštųjų mokyklų mokiniams - 25 klausimai) iš 5 sričių:

  • internetas;
  • saugumas ir kompiuterinės sistemos;
  • sudėtingos užduotys;
  • biuro priemonės;
  • bendradarbiavimo priemonės ir socialiniai tinklai.

IT tinkamumo testas leidžia mokiniams įvertinti savo skaitmeninių įgūdžių lygį ir gauti informaciją apie testo metu nustatytas tobulintinas sritis, taip pat informaciją apie tai, kaip jų rezultatai skiriasi nuo šalies vidurkio. Sėkmingai atlikę testą, naudotojai gauna sertifikatą, kuriuo gali pasidalyti su darbdaviais. Mokytojai turi galimybę sukurti virtualią klasę savo mokiniams ir gauti testų rezultatus bei panaudoti juos rengiant ir kuriant mokymo programas.

IT tinkamumo testas taip pat leidžia skelbti rezultatus. 2020 m. testavimas vyko gegužės 4 d. - liepos 31 d., jame dalyvavo daugiau nei 22 300 dalyvių, o rezultatai buvo tokie:

  • vidurinių ir aukštųjų mokyklų moksleivių testą atliko 13 649 respondentai (2 685 daugiau nei 2019 m.). Vidutinis sėkmės rodiklis buvo 61,65 proc. (11,78 proc. daugiau nei 2019 m.);
  • testavime, skirtame pradinėms mokykloms, dalyvavo 7 246 mokiniai (6 102 mokiniais mažiau nei 2019 m.). Tačiau vidutinis sėkmės rodiklis buvo 64,98 proc. (13,36 % daugiau nei 2019 m.). Abu rodikliai šiek tiek viršija vidutinį IT kompetencijų lygį šalies mastu.

2020 m. IT gebėjimų testo rezultatai buvo geresni nei ankstesniais metais, o tai rodo teigiamą pandemijos poveikį ugdant mokinių ir tėvų skaitmeninius įgūdžius. Iniciatyva padarė didelį poveikį - per pirmuosius 8 metus joje dalyvavo daugiau kaip 200 000 dalyvių. 2021 m. iniciatyva suburs daugiau kaip 30 000 dalyvių. Testas yra lengvai pritaikomas kaip įsivertinimo priemonė, prieinama ir pasiekiama internetu kiekvienam, - šį aspektą atspindi kasmet didėjantis atliktų testų skaičius tarp vidurinių mokyklų ir universitetų moksleivių ir didėjantis dalyvaujančių aukštojo ar vidurinio mokslo institucijų skaičius. Testas toliau švietimo tikslu naudojamas ir pasibaigus oficialiam testavimo laikotarpiui, o tai prisideda prie iniciatyvos atkartojamumo.

Apie šią patirtį

Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeninė technologija, specializacija
Kibernetinė sauga
Programinė įranga
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Slovakija
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Programinės įrangos ir programų kūrimas ir analizė
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė
Finansavimo rūšis
Viešas
Data
-