Projektas „Prisijungusi Lietuva“

2021-08-24

Projekto „Prisijungusi Lietuva“ tikslas – padėti gyventojams išmokti efektyviai, saugiai, atsakingai naudotis informacinėmis technologijomis bei internetu ir jo teikiamomis galimybėmis. Projektas 2018 - 2021 m. vykdytas visoje Lietuvoje ir skirtas gausiai gyventojų tikslinei grupei – apie 500 tūkst. asmenų, vis dar nesinaudojančių internetu arba turinčių nepakankamus skaitmeninius įgūdžius.

Išskirtinis šio projekto bruožas - didelis dėmesys vietos bendruomenėms. Projektas padėjo vietos bendruomenėms sustiprinti jų narių skaitmeninius gebėjimus, paskatino perkelti dalį bendruomenės veiklų į skaitmeninę erdvę. Bendruomenių skaitmeniniai lyderiai susipažino su šiuolaikinėmis bendradarbiavimo ir organizavimo priemonėmis, aktyviai dalyvavo rengiant ir įgyvendinant savo bendruomenių įtinklinimo projektus, skatino narius ugdyti skaitmeninius įgūdžius, dalyvaujant projekto surengtuose mokymo renginiuose. Šiuose mokymuose pagal 11 programų dalyvavo daugiau nei 100 tūkst. dalyvių.

Mokymų renginiai vyko daugiau nei 1000 atnaujinamų viešųjų interneto prieigos taškų visos šalies bibliotekose. Bendruomenių narius mokė ir konsultavo ne tik šių bibliotekų darbuotojai, bet ir kiti projekto pagalbininkai - e. skautai. Dėl pandemijos apribojimų nutrūkus tiesioginiams mokymams, operatyviai buvo pasirengta mokyti nuotoliniu būdu, išlaikant tą pačią mokymosi kokybę.

Projekte dalyvaujančios bendruomenės ir jų nariai buvo kviečiami į įvairius bendruomenėms skirtus renginius bei tarptautines skaitmeninius įgūdžius skatinančias akcijas, pavyzdžiui, „Interneto savaitę“, „Saugesnio interneto savaitę“, „Senjorų dienas internete“. Jaunimui taip pat buvo organizuojami kūrybiniai IRT konkursai, kūrybinės dirbtuvės („hakatonai“) bei kiti renginiai, kurie skatino moksleivius išsamiau domėtis informacinėmis technologijomis, programavimu, ugdė kūrybiškumą bei saviraišką; juose dalyvavo apie 10 tūkst. jaunuolių.

Projekto metu sukurta daug įvairios metodinės medžiagos, jos rasite projekto svetainėje prisijungusi.lt: https://www.prisijungusi.lt/geroji-praktika/, https://www.prisijungusi.lt/savarankiskas-mokymasis/, https://www.prisijungusi.lt/renginiai/, https://www.youtube.com/user/PrisijungusiLT/playlists ir kt.

Projektą įgyvendino Informacinės visuomenės plėtros komitetas kartu su partneriais: asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšomis.

Apie šią patirtį

Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė
Finansavimo rūšis
Viešas
Data
-
Dokumentas
Flyer_EN.pdf39.48 KB