CEPIS "DiversIT" programa

2022-08-08

Europos skaitmeninės moterų įvairovės programa (DiversIT chartija) yra viena iš pagrindinių iniciatyvų, kurias pradėjo CEPIS (Europos profesionalių informatikos draugijų taryba), kuria siekiama sumažinti lyčių nelygybę IT ir technologijų vaidmenų srityje. Programa yra trijų etapų veiksmų planas, kuriuo siekiama padidinti organizacijos ar asociacijos aktyvumą ir matomumą tema „Moterys technologijų srityje“.

Pagal šią iniciatyvą suteikiamas sertifikatas, kurį galima gauti trimis lygiais: bronzos, sidabro ir aukso. Bet kuri IT asociacija, įmonė, švietimo įstaiga ar kita organizacija raginama teikti paraiškas, prisijungti prie programos ir pereiti jos etapus. Pareiškėjų prašoma pristatyti savo iniciatyvas ir politiką, skirtą lyčių įvairovei IT srityje didinti. Trimis veiklos lygiais siekiama palaipsniui didinti informuotumą, paramą ir matomumą moterų IT srityje, kartu siūlant idėjų, kaip įsitraukti.

Prisijungę prie iniciatyvos pareiškėjai gaus viešą pripažinimą už savo įsipareigojimą didinti lyčių įvairovę IRT profesijose, taip pat gaus nuolatines gaires ir konkrečias rekomendacijas, kaip didinti paramą moterims, dirbančioms technologijų srityje.

Be to, vienas iš pagrindinių iniciatyvos privalumų yra tai, kad ja siekiama sukurti gerosios patirties bendruomenę, kurioje kiekviena asociacija galėtų dalytis patirtimi, geriausios praktikos pavyzdžiais ir su programa susijusių klausimų sprendimais. Tokiu būdu bendrovės ir asociacijos gali naudotis geriausios praktikos duomenų baze, kur galėtų toliau įkvėpti savo techninėse grupėse siekti geresnės lyčių lygybės.

Mokymo informacija

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Islandija
Turkija
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Valdymas ir administravimas
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Duomenų bazių ir tinklų projektavimas ir administravimas
Programinės įrangos ir programų kūrimas ir analizė
Elektronika ir automatika
Metodika

Trijų etapų veiksmų planas, kuriuo siekiama trijų lygių pripažinimo: bronzos, sidabro ir aukso. Kiekviename lygyje daugiausia dėmesio skiriama patrauklumui ir išlaikymui, prašant pareiškėjų pristatyti savo iniciatyvas ir politiką, kuriomis siekiama didinti lyčių įvairovę IRT profesijose.

Organizacija
Skaitmeninio ištekliaus tipas
Kita mokymo medžiaga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Tikslinė kalba
Anglų
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė