DI stebėsena

2022-07-28

„AI Watch“ yra Europos Komisijos iniciatyva, kurią kartu rengia Jungtinis tyrimų centras (JRC) ir Ryšių tinklų, turinio ir technologijų GD. Ši iniciatyva vykdoma nuo 2018 m., kai Europos Komisija pradėjo įgyvendinti Europos dirbtinio intelekto strategiją. Ji veikia kaip Komisijos žinių tarnyba, skirta stebėti dirbtinio intelekto plėtojimą, įsisavinimą ir poveikį Europai. 

„AI Watch“ stebi pramoninius, technologinius ir mokslinių tyrimų pajėgumus, politikos ir teisėkūros pastangas valstybėse narėse, DI diegimą ir techninius laimėjimus bei jų įtaką ekonomikai, visuomenei ir viešosioms paslaugoms. Ji pateikia įvairią analizę, kuri yra būtina siekiant stebėti ir palengvinti Europos dirbtinio intelekto strategijos įgyvendinimą.

Dirbtinio intelekto stebėjimo temos

Siekdama spręsti iššūkius, kuriuos dirbtinis intelektas sukels kartu su būsimais dideliais socialiniais ir ekonominiais pokyčiais, „AI Watch“, bendradarbiaudama su pagrindiniais verslo, akademinės bendruomenės, vyriausybių ir tarpvyriausybinių organizacijų partneriais, teikia išsamią analizę ir tikslius duomenis. Todėl nustatytos penkios svarbios kompleksinės sritys, kurias reikia stebėti.

  1. Dirbtinio intelekto stimuliatoriai: Duomenų ir infrastruktūros vaidmens DI sistemų veikimo srityje suvokimas.
  2. Di kraštovaizdis: Pasaulinės ir Europos dirbtinio intelekto aplinkos apžvalga ir analizė.
  3. Di standartai: Europos ir tarptautinės dirbtinio intelekto standartizacijos aplinkos analizė.
  4. Dirbtinio intelekto technologijų raida: Analizuoti dirbtinio intelekto technologijų, metodikų, proveržių ir lyginamųjų standartų raidą.
  5. Patikimas dirbtinis intelektas. Analizuoti dirbtinio intelekto poveikį žmonėms ir visuomenei.

Mokymo informacija

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Mašininis mokymasis
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Metodika

Žinių tarnyba dirbtinio intelekto plėtrai, įsisavinimui ir poveikiui Europoje stebėti

Organizacija
Skaitmeninio ištekliaus tipas
Kita mokymo medžiaga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Tikslinė kalba
Anglų
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų