MVĮ skirtos skaitmeninės kompetencijos e. žinios

2022-08-08

Europos e. kompetencijos sistema (e-CF) informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srities specialistams, įdarbinimo specialistams ir verslo subjektams suteikia bendrą kalbą. Ji leidžia darbdaviams suderinti IRT įgūdžius ir gebėjimus su įdarbinimo poreikiais ir tiksliai įvertinti mokymo ir kvalifikacijos kėlimo poreikius.

Trijose trumpose vaizdo pamokose naudotojams pristatomi pagrindiniai Europos e. kompetencijų sistemos elementai, pagrindiniai būdai, kaip įmonės ją naudoja įdarbinimui palengvinti, ir sistemos įgyvendinimo nauda mažosiose ir vidutinėse įmonėse (MVĮ) bei versle.

Laikantis tokio požiūrio, šiuo ištekliumi siekiama pašalinti jau nustatytą Europos mokymo sistemos spragą: MVĮ gebėjimą gauti ir pasiekti kvalifikuotus IRT specialistus, kad galėtų pasinaudoti skaitmeninės transformacijos procesų teikiama nauda. Be to, MVĮ gali greitai ir lanksčia forma gauti praktinių patarimų, kaip geriau paruošti esamus darbuotojus skaitmeninimo ir naujų technologijų keliamiems iššūkiams ir suteikti darbuotojams ateities įgūdžių.

Mokymo informacija

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Programinė įranga
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Metodika

Remiantis Europos e. kompetencijos sistema. 

Organizacija
Skaitmeninio ištekliaus tipas
Kita mokymo medžiaga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Tikslinė kalba
Anglų
Kompetencijų topologija
Remiantis e-CF
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų