„MyDigiSkills“ internetinė priemonė

2022-08-08

Įsivertinimo priemonę „MyDigiSkills“ pagal Kūrybinių bendrijų licenciją sukūrė ALL DIGITAL remdamasi Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JRC) projektu „DigCompSAT“. ALL DIGITAL yra visos Europos skaitmeninių kompetencijos centrų, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) mokymosi centrų, suaugusiųjų švietimo centrų ir bibliotekų tinklas, kur vaikai ir suaugusieji gali naudotis internetu ir įgyti naujausių skaitmeninių įgūdžių.

Naudodamiesi šia paprasta priemone piliečiai gali geriau suprasti savo lygį, susijusį su žiniomis, įgūdžiais ir požiūriu kiekvienoje iš penkių piliečiams skirtos Europos skaitmeninės kompetencijos programos („DigComp 2.0“) sričių. Priemonės „MyDigiSkills“ testas užtrunka apie 20 minučių, o besimokantys asmenys pabaigoje gauna ataskaitą apie savo skaitmeninės kompetencijos lygį. 

Penki priemonės skirsniai apima šias sritis:

  • informacijos ir duomenų raštingumas;
  • komunikacija ir bendradarbiavimas;
  • skaitmeninio turinio kūrimas;
  • sauga;
  • problemų sprendimas.

Priemonė parengta 11 kalbų: anglų, olandų, prancūzų, vokiečių, italų, latvių, lietuvių, rumunų, ispanų, ukrainiečių ir rusų. 

Mokymo informacija

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Rusija
Ukraina
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Asmeniniai įgūdžiai ir tobulėjimas
Darbo organizavimas
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Metodika

Įsivertinimo priemonė, kuria naudojantis galima gauti ataskaitą apie savo skaitmeninių įgūdžių lygį

Organizacija
Skaitmeninio ištekliaus tipas
Įsivertinimo priemonė
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Tikslinė kalba
Olandų
Anglų
Prancūzų
Vokiečių
Italų
Latvių
Lietuvių
Rumunų
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė