2022-07-15
  „Informatics Europe“ paskelbė 2022 m. apdovanojimą už geriausią patirtį švietimo srityje, skirtą iniciatyvoms, kuriomis darbuotojai mokomi skaitmeninės transformacijos. Šiuo apdovanojimu bus pripažįstamos išskirtinės švietimo iniciatyvos iš visos Europos, kuriomis gerinama informatikos mokymo kokybė ir disciplinos patrauklumas ir kurios gali būti naudojamos ir plečiamos ne tik jų pirminėse institucijose.
  2022-07-15
  Birželio 16 d. ES Taryba paskelbė savo rekomendacijas dėl mikrokredencialų ir dėl to, kaip būtina laikytis visos Europos požiūrio siekiant stiprinti mokymąsi visą gyvenimą, visų pirma taikant bendrą ES apibrėžtį, ES standartus ir pagrindinius mikrokredencialų kūrimo ir išdavimo principus.
  2022-07-15
  Neseniai paskelbtoje JRC ataskaitoje dėl dirbtinio intelekto ir vaiko teisių rekomenduojama, kad vaikai ir globėjai dalyvautų kuriant naują politiką ir iniciatyvas mokslinių tyrimų, politikos ir pramonės srityse, susijusiose su dirbtiniu intelektu (DI) grindžiamomis technologijomis.
  2022-07-15
  ENISA, ES kibernetinio saugumo agentūra, surengė pirmąjį renginį „Tarptautinis kibernetinio saugumo iššūkis“, skirtas jauniems kibernetinės pramonės dalyviams. Daugiausia problemų išsprendusi grupė ir 2022 m. iššūkio laimėtoja yra „Team Europe“, antra vieta – Azijos komanda, o trečia – JAV komanda.
  2022-07-15
  Birželio 30 d. Europos Komisija priėmė naują skaitmeninę strategiją, kurios tema – „Naujos kartos skaitmeninė komisija“. Šioje naujoje organizacinėje strategijoje išsamiai išdėstoma skaitmeninėmis technologijomis pertvarkytos ir lankstesnės administracijos, kuri sieks, kad ES pasiektų savo strateginius tikslus, įskaitant Europos žaliąjį kursą ir Europos skaitmeninį dešimtmetį, koncepcija.
  2022-07-15
  Birželio 16 d. posėdyje ES užimtumo ir socialinių reikalų ministrai pristatė savo nacionalinius tikslus, kad iki 2030 m. būtų įgyvendintas Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų planas. Konkrečiai, valstybių narių pasiūlytas suaugusiųjų mokymosi ir skaitmeninių įgūdžių tikslas beveik atitinka ES pagrindinį tikslą. Nacionaliniai įsipareigojimai iš viso sudaro 57,6 proc. suaugusiųjų mokymosi dalyvių, o tai atitinka daugumą ES 2030 m. tikslo – 60 proc.