Europos skaitmeninis dešimtmetis ir autonomija

Atliekant tyrimą „Europos skaitmeninis dešimtmetis ir autonomija“ pateikiama nepriklausomo eksperto nuomonė ir 2030 m. tikslų, nustatytų skaitmeninės politikos kelrodyje ir bendroje Komisijos skaitmeninėje strategijoje, vertinimas. Dokumentą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos (ITRE) komiteto prašymu pateikė Ekonomikos, mokslo ir gyvenimo kokybės politikos teminis skyrius.

Pagrindinis su skaitmeniniais įgūdžiais susijęs dalykas yra nuomonė, kad 2030 m. skaitmeninio dešimtmečio kelrodžio tikslai yra pernelyg plataus užmojo, t. y. kad 80 proc. gyventojų turėtų pagrindinius skaitmeninius įgūdžius, nebent būtų įgyvendintos griežtesnės iniciatyvos. Be to, dėl COVID-19 krizės taip pat kyla pavojus, kad ateinančiais metais padidės atotrūkis tarp moterų ir vyrų, dirbančių IRT specialistais.

Kalbant apie įmonių skaitmeninę transformaciją, bazinio skaitmeninio intensyvumo MVĮ tikslas yra plataus užmojo ir gali turėti didelį poveikį, atsižvelgiant į tai, kad Europos ekonomikoje dominuoja MVĮ. Ataskaitoje nurodoma, kad vis dar esama didelio MVĮ ir didžiųjų įmonių skaitmeninio intensyvumo atotrūkio, cituojant 2019 m. duomenis, kai tik 20 proc. įmonių surengė darbuotojų skaitmeninių įgūdžių mokymus, iš kurių 68 proc. buvo didelės įmonės ir tik 15 proc. – MVĮ.

Tyrime taip pat aptariama skaitmeninių įgūdžių svarba piliečiams, kad jie galėtų dalyvauti visuomenės gyvenime ir su institucijomis, taip pat įgūdžiai, būtini norint patekti į darbo rinką ir sėkmingai joje dalyvauti, taip pat pabrėžiamos būtinos priemonės siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti visi skaitmeninių įgūdžių tikslai, atsižvelgiant į šiuo metu įgyvendinamas priemones.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Leidinio tipas
Tyrimas