Pasaulio bankas: „Skaitmeniniai įgūdžiai, kodėl, kas ir kaip“

Šis metodinis vadovas padeda [Afrikos] šalims parengti šalių skaitmeninių įgūdžių veiksmų planą, skirtą aukštajam mokslui ir techniniam profesiniam rengimui (TVET), kuriame daugiausia dėmesio skiriama sparčiam jaunimo skaitmeninių įgūdžių ugdymui įgyvendinant suderintas strategijas keliose srityse.

Šalių skaitmeninių įgūdžių veiksmų plane bus nustatyti tikslai iki dešimties metų su išmatuojamais tikslais ir nustatytos strategijos, veikla, išlaidos ir išsamus įgyvendinimo planas, apimantis penkerių metų laikotarpį šiems tikslams ir uždaviniams pasiekti. Parengus išlaidų planą šalims bus lengviau nustatyti prioritetus, susijusius su tuo, kaip dideliu mastu ugdyti jaunimo skaitmeninius įgūdžius, atsižvelgiant į dabartinę ir numatomą paklausą ateityje. Plane taip pat būtų pateiktas veiksmų planas, pagal kurį šalys galėtų pasiekti savo tikslus ir nustatyti, kokių išteklių reikia.

Nors daugiausia dėmesio skiriama vidurinio ir aukštesnio lygio aukštųjų mokyklų ir TVET studentų skaitmeninių įgūdžių ugdymui, jo metodas taip pat gali būti pritaikytas mokykliniam ugdymui.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Ne ES
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai švietimui
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Bendrosios programos ir kvalifikacijos (plačiosios programos)
Raštingumas ir skaičiavimo pagrindai
Švietimas neklasifikuojamas kitur
Iniciatyvos rūšis
Tarptautinė
Leidinio tipas
Bendrosios gairės