Žaliosios ir skaitmeninės ateities kūrimas (JTC – 2022 m.)

Šiame Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro tyrime nagrinėjama, kaip sėkmingai pereiti prie ekologiškų ir skaitmeninių technologijų.

Tiek žalioji, tiek skaitmeninė pertvarka yra Europos Komisijos politiniai prioritetai, kurie lems mūsų ateitį ilguoju laikotarpiu. Nors šios dvi vienalaikės arba dvi permainos gali sustiprinti viena kitą daugelyje sričių, jos nėra automatiškai suderinamos. Pavyzdžiui, skaitmeninės technologijos turi didelį aplinkosauginį pėdsaką, kuris prieštarauja žaliosios pertvarkos tikslams. Todėl, siekiant užtikrinti sėkmingą šios pertvarkos įgyvendinimą, svarbu laikytis iniciatyvaus ir integruoto požiūrio į dvejopos pertvarkos valdymą.

Šio tyrimo tikslasišanalizuoti, kaip Europos Sąjunga gali užtikrinti, kad šios dvi permainos viena kitą papildytų. Atliekant šį tyrimą daugiausia dėmesio skiriama penkiems sektoriams, kuriuose išmetama daugiausia šiltnamio efektą sukeliančių dujų:

  1. žemės ūkis,
  2. statyba,
  3. energija,
  4. energijai imlios pramonės šakos ir
  5. transportas ir judumas.

Remiantis šia analize, ataskaitoje nustatyti pagrindiniai sėkmingos Europos Sąjungos žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos reikalavimai.

Publication Details

Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Išplėstiniai įgūdžiai
Skaitmeninis ekspertas
Skaitmeninė technologija, specializacija
Dirbtinis intelektas
Kibernetinė sauga
Daiktų internetas
Didieji duomenys
Blokų grandinė
Robotika
Mašininis mokymasis
Debesų kompiuterija
Geografinė taikymo sritis - šalis
Europos sąjunga
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeniniai įgūdžiai IRT specialistams
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Aplinkotyra (plačiosios programos)
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Elektra ir energija
Žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė ir veterinarija (plačiosios programos)
Iniciatyvos rūšis
ES institucijų
Leidinio tipas
Tyrimas