Skaitmeninės įtraukties kūrybinės bendruomenės (CCDI) – Portugalija

2022-12-02
CCID logo

Kūrybinės bendruomenės skaitmeninei įtraukčiai skatinti (CCDI) yra skaitmeninės įtraukties skatinimo metodas, kuriuo atsižvelgiama į žmonių ir jų bendruomenių poreikius.

Skaitmeninė atskirtis gali būti kliūtis įvairių formų dalyvavimui, savarankiškumui ir komunikacijai, darančiai poveikį piliečių galimybėms. Pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms reikia konkrečių veiksmų, kuriais būtų skatinama įtrauktis ir skaitmeninis raštingumas, visų pirma tai vyresnio amžiaus žmonės, riziką patiriantis jaunimas, kultūrinės ir kalbinės įvairovės žmonės, specialiųjų poreikių turintys, mažas pajamas gaunantys, bedarbiai arba mažų garantijų darbą turintys asmenys ir t. t.

Šios bendruomenės ketina didinti visuomenės informuotumą apie skaitmeninių technologijų svarbą, diagnozuodamos gyventojų skaitmeninius įgūdžius ir apibrėždamos skirtingus kvalifikacijos lygius. Šia iniciatyva taip pat mokomi techniniai darbuotojai, dalyvaujantys koordinuojant ir plėtojant ŽIB, ir mentoriai, skirti įvairių pažeidžiamų auditorijų (aukštojo mokslo studentų, vaikų ir jaunimo, taip pat kitų pilietinės visuomenės asmenų) skaitmeninei įtraukčiai. Galiausiai ji taip pat plėtoja pedagoginius išteklius ir mokymo turinį ir kuria technologijas, kuriomis remiami skaitmeninės įtraukties veiksmai ir pažeidžiamų gyventojų skaitmeninės kompetencijos mokymas.

CCDI iniciatyvos tikslai

Pagrindiniai CCDI tikslai:

  • didinti pažeidžiamų gyventojų skaitmeninius gebėjimus Portugalijoje;
  • stiprinti socialinius ryšius, solidarumą ir pilietiškumą;
  • skatinti kartų tarpusavio ryšių plėtojimą;
  • gerinti skaitmeninių paslaugų ir priemonių naudojimą;
  • skatinti atsparesnes bendruomenes;
  • ugdyti kultūrines kompetencijas (asmeniniu lygmeniu, veikloje dalyvaujančių organizacijų ir bendruomenių) taikant bendradarbiavimą ir sujungiant skirtingus požiūrius;
  • didinti jaunimo dalyvavimą ir skatinti teigiamą požiūrį į dalyvavimą (kuratorius).

2019 m. Portugalijoje buvo sukurta 10 bandomųjų programų ir parengta projekto poveikio bendruomenei ataskaita. Kai kurios iš šių bendruomenių vis dar veikia, - šiaurinėje šalies dalyje, Barče ir Gimarainse.

CCID rengiami pagal įtraukties kryptį, kurią koordinuoja Sofia Marques da Silva. Įtraukties kryptis yra viena iš Nacionalinės skaitmeninių įgūdžių iniciatyvos iki 2030 m. (INCoDe.2030), kurią sudaro dar keturios kryptys: švietimas, kvalifikacija, specializacija ir moksliniai tyrimai.

Apie šią patirtį

Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Pagrindiniai įgūdžiai
Tarpiniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Portugalija
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Informacinės ir komunikacinės technologijos neklasifikuojami kitur
Informacines ir komunikacines technologijos (IKT) apimančios tarpdalykinės programos ir kvalifikacijos
Iniciatyvos rūšis
Vietinė
Finansavimo rūšis
Viešasis privatusis
Data
-
Organizacija