Women4IT (Ispanija)

2022-06-20

Projektas suteikia galimybę 18–29 metų amžiaus moterims iš socialiai pažeidžiamos padėties padidinti savo įsidarbinimo galimybes, mokytis skaitmeniniame sektoriuje ir atitinkamai įgyti ir plėtoti savo skaitmeninius įgūdžius, taip sumažinant socialinę atskirtį ir, svarbiausia, skaitmeninę atskirtį.

Technologijos ir internetas yra pagrindiniai jaunimui skirti ištekliai, tačiau moterys ir mergaitės dėl galimybių ir įgūdžių stokos ir daugeliu atvejų diskriminacijos negali naudotis šiomis priemonėmis ir kurti skaitmeninį turinį. Neturėdamos vienodų galimybių naudotis technologijomis, moterys ir mergaitės negali tuo pačiu lygmeniu dalyvauti vis labiau skaitmeniniu būdu susietoje visuomenėje. Šis dalyvavimo trūkumas taip pat turi įtakos jų gebėjimui viešai reikšti savo nuomonę ir skatinti pokyčius. Be to, dėl nepakankamo moterų atstovavimo kuriant priemones ir kuriant skaitmeninį turinį gali padidėti ankstesnė nelygybė.

Skaitmeninė atskirtis taip pat daro neigiamą poveikį šalių ekonomikos augimo ir vystymosi potencialui. Jei prie skaitmeninių technologijų prisijungtų dar 600 mln. moterų ir mergaičių, bendras BVP padidėtų 11 000–15 000 mlrd. EUR. Visa tai rodo, kaip svarbu rengti ir įgyvendinti tokius projektus, ypač tuo metu, kai gyvename globaliame pasaulyje.

Women4IT teikia įvairilypę naudą:

  • skatinamas jaunimo užimtumas;
  • sumažinamas skaitmeninių technologijų specialistų atotrūkis;
  • didėja moterų ir mergaičių dalyvavimas skaitmeniniuose darbuose ir su IRT susijusiose profesijose.

Tuo pačiu tai projektas, kuriame dalyvavo daug dalyvių ir kuris padarė įvairų poveikį aplinkai:

  • buvo ištirti sektoriaus poreikiai;
  • buvo atsižvelgiama į pradines kiekvieno dalyvio žinias, taip įtraukiant visą visuomenę;
  • mokymas buvo pritaikytas individualiai;
  • šiame procese dalyvavo mentoriai.

Investicijos į mokymą visada duoda naudos visai visuomenei, o tai naudinga visiems jos nariams.

Apie šią patirtį

Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai darbo rinkai
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Skaitmeninių įgūdžių lygis
Tarpiniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Ispanija
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT) (plačiosios programos)
Iniciatyvos rūšis
Nacionalinė
Finansavimo rūšis
Viešas
Data
-