Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija - LSVBA

LSVBA

Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija vienija Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančias savivaldybių viešąsias bibliotekas ir joms atstovauja siekiant bendrų tikslų įgyvendinimo ir tarpusavio bendradarbiavimo, stiprinant viešųjų bibliotekų įvaizdį, telkiant gyventojus skaitmeninio raštingumo, kitų formalaus ir neformalaus švietimo programų įgyvendinimo srityje.

Organizacijos detalūs duomenys

Nacionalinės koalicijos narys
Taip
Skaitmeninė technologija, specializacija
Skaitmeniniai įgūdžiai
Geografinė taikymo sritis - šalis
Lietuva
Industrija - švietimo ir mokymo sritis
Nežinoma
Tikslinė auditorija
Skaitmeniniai įgūdžiai visiems
Kategorija
Asociacija
Narystės tipas
Steigėjas