2022-08-22

  Miestai yra pagrindiniai veikėjai švelninant klimato kaitą ir formuojant žaliąją pertvarką naudojantis paslaugomis ir reguliavimo kompetencija. Pažangių ir žaliųjų miestų koncepcijos naudojimas esamoje ir naujoje miestų aplinkoje padeda siekti Europos žaliojo kurso užmojų.

  Šioje politikos santraukoje pateikiama CEDEFOP įgūdžių prognozavimo tyrimo ataskaita, kurioje apžvelgtos profesijos ir įgūdžiai, padedantys miestams tapti pažangesniais ir ekologiškesniais, ir vaidmuo, kurį profesinis rengimas ir mokymas gali atlikti juos ugdant.

  2022-08-22

  „Skaitmeninių darbo sistemų vaidmuo keičiant darbo pasaulį“ yra ataskaita, kuri yra 2021 m. darbo užimtumo ir socialinės perspektyvos dalis, kurią pristatė Tarptautinė darbo organizacija.

  Ataskaitoje pateikiamas išsamus darbuotojų ir įmonių patirties internetinėse žiniatinklio ir vietos sistemose vaizdas, remiantis apklausomis ir interviu su maždaug 12 000 darbuotojų ir 85 įmonių atstovais iš įvairių sektorių visame pasaulyje. Joje taip pat pateikiama įžvalgų apie skaitmeninių darbo sistemų verslo modelį, nagrinėjamos reguliavimo priemonės visame pasaulyje ir siūlomi tolesni veiksmai siekiant užtikrinti, kad visas darbas sistemose būtų deramas.

  2022-08-22

  Perėjimas prie ekologiškos ir labiau skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės pagerins darbo rinką ir sukurs naujų įgūdžių poreikių įvairiuose sektoriuose ir profesijose. Europa turės investuoti į savo darbo jėgos kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą.

  Šiomis aplinkybėmis svarbus vaidmuo teks profesiniam rengimui ir mokymui (PRM). Pavyzdžiui, su darbo rinka glaudžiai susijusi pameistrystė gali greitai prisitaikyti, sumažinti trumpalaikes kliūtis ir užtikrinti ilgalaikes darbuotojų įsidarbinimo galimybes.

  Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) informaciniame pranešime apžvelgiamas profesinio rengimo ir mokymo vaidmuo pereinant prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos, įskaitant praktinius pavyzdžius, ir konkrečiai apžvelgiami pertvarkai reikalingi įgūdžiai, taip pat pasirengimo svarba.

   

  2022-07-15

  Šioje ataskaitoje apibendrinamos šalių lygmens statistikos ataskaitos, kuriose pateikiami ir analizuojami duomenys, susiję su suaugusiųjų dalyvavimu mokyme, paslaugų teikėjais ir finansavimu Europos valstybėse narėse. Šios ataskaitos tikslas – pateikti 28 šalių ataskaitų apžvalgą ir santrauką, kad būtų galima atkreipti dėmesį į padėtį visose Europos valstybėse narėse, visų pirma apie suaugusiųjų dalyvavimą mokymosi procese ir finansavimą, taip pat apie suaugusiųjų mokymosi paslaugų teikėjus. Šalių lygmens ataskaitos, parengtos dalyvaujant nepriklausomiems suaugusiųjų mokymosi srities šalių ekspertams, pateikiamos atskirai.

  Apibendrinamoji ataskaita suskirstyta į tris pagrindinius skirsnius: suaugusiųjų dalyvavimas mokymosi procese, suaugusiųjų mokymosi paslaugų teikėjai ir suaugusiųjų mokymosi finansavimas, taip pat siekiama pateikti visa apimančią padėties visoje ES apibendrinimą, remiantis šalies lygmens statistinių ataskaitų peržiūra.

  Autoriai: Jenny Molyneux, Matthew Cutmore, Irene Biundo

  Europos Komisijos Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato E.3 skyrius – PRM, pameistrystė ir suaugusiųjų mokymasis

  2022-07-07

  Sparti skaitmeninių technologijų plėtra suteikia naujų galimybių ir iššūkių mums visiems. Skaitmeninimas keičia profesijų pobūdį ir įvairioms ekonominės veiklos rūšims reikalingus įgūdžius. Nauji darbo vaidmenys ir darbo organizavimo formos kelia naujus reikalavimus dėl įmonių žmogiškųjų išteklių praktikos, o tai daro poveikį talentų valdymui ir personalo tobulinimo praktikai visose įmonėse.

  Šis vadovas parengtas siekiant apibrėžti strateginį požiūrį į nacionalinių TVET ir įgūdžių sistemų skaitmeninimą. Joje pristatoma sisteminio lygmens skaitmeninimo sistema, apžvelgiami pagrindiniai su skaitmeninimu susiję klausimai, susiję su visais įgūdžių ugdymo aspektais, pateikiamas naudingas įvadas į pagrindines sistemas ir priemones, kuriomis remiamas skaitmeninimas, ir pateikiama daug konkrečių viso pasaulio nacionalinių iniciatyvų pavyzdžių.

  2022-07-07

  Pandemija yra didžiausia skaitmeninių sutrikimų šiame sektoriuje priežastis šiais metais. COVID-19 paskatino sektorių naudotis skaitmeninėmis technologijomis siekiant išlaikyti aktualumą, padėti didesniam žmonių skaičiui ir kurti naujus darbo, lėšų rinkimo ir paslaugų teikimo būdus. Tačiau, nors kai kuriose labdaros organizacijų skaitmeninės plėtros srityse spartėjo, kitose padaryta nedidelė pažanga.

  „Charity Digital Skills“ ataskaita rengiama jau penktus metus ir yra metinis skaitmeninių įgūdžių, požiūrių ir paramos poreikių visame sektoriuje barometras. Ataskaitoje analizuojama, kaip daroma pažanga kuriant tinkamą skaitmeninių pokyčių pagrindą, įskaitant vartotojų poreikių suvokimą, lyderystę, strategiją ir valdymą. 

  Ataskaita taip pat siekiama padėti:

  • suprasti pagrindines tendencijas, susijusias su tuo, kaip praėjusiais metais pasikeitė labdaros organizacijų naudojimasis skaitmeninėmis technologijomis, kad galėtumėte palyginti savo organizaciją;
  • sužinoti, kaip kitos labdaros organizacijos keičia savo darbo metodus ir rengia skaitmeninio sektoriaus planus artėjant kitam pandemijos etapui;
  • stebėti per pastaruosius penkerius metus padarytą pažangą ir tai, ką tai reiškia sektoriui;
  • įvertinti, ar labdaros organizacijos turi įgūdžių spragų, o taip pat ir tai, ko joms reikia teikiant paramą, pavyzdžiui, finansavimo, mokymosi ir tobulėjimo. 

   

  2022-06-13

  Skaitmeninių arba informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įgūdžių ugdymas pastaraisiais metais buvo politikos prioritetas, atsižvelgiant į sparčius technologinius pokyčius sektoriuose ir profesijose. Tačiau skaitmeninių įgūdžių indėlis yra gerokai platesnis.  Skaitmeniniai įgūdžiai sudaro sąlygas pilietiškumui visuomenėje ir skatina veiksmingą ir teisingą žaliąją ir skaitmeninę pertvarką. Be konkrečių sektorių ir profesijų (pvz., IRT technikų ir IRT specialistų), kurie kuria ir teikia skaitmenines prekes ir paslaugas, skaitmeniniai įgūdžiai vis dažniau tampa universaliuoju reikalavimu visose profesijose ir sektoriuose.

  Remiantis įgūdžių panorama, analizuojama skaitmeninių įgūdžių ekosistema, galimybės, kurias suteikia raštingumas skaitmeninėje srityje, ir uždaviniai, susiję su skaitmeninio raštingumo stoka. 

  2022-06-13

  2020 ir 2021 m. pandemijos darbo vietų praradimo ir spartesnio automatizavimo sukelti trikdžiai paveikė darbuotojus ir studentus visame pasaulyje. Šiuo kritišku momentu vyriausybės, verslo ir aukštojo mokslo lyderiai turi unikalią galimybę pertvarkyti dabartinę ir būsimą darbo jėgą, kad būtų užtikrintas atsparus ekonomikos augimas, geriau suvokiant, kokie įgūdžiai lemia tvarų užimtumą.

  Pasaulinėje įgūdžių ataskaitoje "Coursera" naudojasi visos platformos besimokančiųjų ekosistemos įžvalgomis, kad atskleistų naujų galimybių darbą keičiantiems darbuotojams, neseniai baigusiems studijas ir besimokantiesiems, norintiems siekti karjeros asmenims.

  2022-06-13

  Šiame Europolo atliktame tyrime pateikiamas teisėsaugos institucijoms skirtas kintančių grėsmių ir pagrindinių pokyčių kibernetinių nusikaltimų srityje vertinimas. Ankstesnėse IOCTA versijose buvo pabrėžta, kad dėl įvairių veiklos būdų nuolatinio pobūdžio kibernetinių nusikaltimų grėsmės keičiasi rečiau, nei įprasta manyti. Praėjusių metų IOCTA ataskaitoje buvo atspindėta ši situacija, pažymint, kad kibernetiniai nusikaltimai yra greičiau evoliucija nei revoliucija.

  Šių metų ataskaitoje tebėra matomas COVID-19 pandemijos poveikis. Su pandemija susijęs spartesnis skaitmeninimas turėjo didelės įtakos tam tikrų kibernetinių grėsmių raidai, be kita ko:

  • išpirkos reikalaujanti programinė įranga suteikia galimybę didesnei nusikaltėlių grupei užpulti dideles korporacijas ir viešąsias institucijas, grasinant joms daugiasluoksniais turto prievartavimo metodais, pavyzdžiui, „DDoS“ išpuoliais;
  • mobilioji kenkimo programinė įranga vystosi, o nusikaltėliai bando apeiti papildomas saugumo priemones, pavyzdžiui, dviejų veiksnių tapatumo nustatymą; 
  • dėl apsipirkimo internetu labai padaugėjo sukčiavimo internete atvejų;
  • vis didesnį rūpestį kelia savarankiškai pasigaminta neteisėta medžiaga, kuri taip pat platinama siekiant pelno;
  • nusikaltėliai ir toliau piktnaudžiauja teisėtomis paslaugomis, pavyzdžiui, VPN, šifruoto ryšio paslaugomis ir kriptovaliutomis.