2022-01-17
  Šiuo kvietimu dalyvauti konkurse siekiama sukurti skaitmeninės transformacijos spartinimo priemonę (DTA), kuri padės Europos skaitmeninių inovacijų centrų (EDIH) tinklui ir galiausiai paspartins Europos ekonomikos skaitmeninę transformaciją. Pagrindiniai DTA tikslai bus teikti šias paslaugas: bendruomenės kūrimas ir mokymas, įskaitant rekomendacijas centrams, mokymo paslaugų ir medžiagos teikimą, bendruomenės kūrimo renginius; ryšys su atitinkamomis iniciatyvomis, suteikiant suinteresuotiems EDI centrams galimybę dalyvauti atitinkamose regioninėse, nacionalinėse ir Europos iniciatyvose
  2021-12-06
  2021-2027 m. programa „Erasmus+“, kurios biudžetas siekia apie 26 mlrd. eurų, suteikia daugiau judumo ir bendradarbiavimo galimybių nei bet kada anksčiau. Lapkričio 24 d. Europos Komisija paskelbė pirmuosius kvietimus teikti paraiškas pagal programą „Erasmus+“ 2022. Šiais kvietimais siekiama suteikti pritaikytą finansavimą įvairioms su švietimu susijusioms veikloms ir projektams, kurie pasitarnaus kaip katalizatorius Europos piliečių skaitmeniniams įgūdžiams didinti. „Erasmus+“ 2022 kvietimai skaitmeninio švietimo srityje Kvietimai, kuriuose numatytos galimybės skaitmeninio švietimo srityje
  2021-11-29
  Šia priemone bus prisidedama prie švietimo pasiūlos visoje Europoje didinimo, didinant kursų, kuriuos kartu rengia įvairių valstybių narių ir asocijuotųjų šalių universitetai kartu su kompetencijos centrais ir šioje srityje veikiančiomis įmonėmis, skaičių. Poveikis bus dvejopas: kursų pasiūla visoje ES padidės ir bus kuriamos dinamiškos skaitmeninės ekosistemos, kuriose akademinė kompetencija, moksliniai tyrimai ir novatoriškos pramonės šakos bendradarbiauja, kad pritrauktų ir išlaikytų geriausius pasaulio talentus. Paraiškos teikiamos iki 2022 m. vasario 22 d. 17.00 val. Briuselio laiku. Jei
  2021-11-22
  Išplėstinių skaitmeninių įgūdžių srities veiksmų tikslas - remti iniciatyvas, kuriomis siekiama plėtoti išplėstinius IRT įgūdžius, renkant informaciją apie esamą skaitmeninio švietimo pasiūlą ir susijusius darbo rinkos poreikius. Veiksmai turėtų padėti remti švietimo įstaigų kompetenciją, dinamiškų skaitmeninių ekosistemų plėtrą ir įvairių konsorciumų, įsteigtų pagal kvietimą "Specializuotos švietimo programos svarbiausiose gebėjimų srityse", bendradarbiavimą. Paraiškos teikiamos iki 2022 m. vasario 22 d. 17.00 val. Briuselio laiku. Jei norite daugiau sužinoti apie programą "Skaitmeninė Europa
  2021-11-22
  Kvietimo tikslas - sukurti saugią ir patikimą duomenų erdvę, kuri padėtų dalytis įgūdžių duomenimis ir naudotis jais įvairiais tikslais - nuo analitinių ir statistinių iki politikos formavimo ar pakartotinio naudojimo naujoviškose taikomosiose programose. Duomenų erdvė suteiks lengvą tarpvalstybinę prieigą prie svarbiausių duomenų rinkinių, bus diegiami pasitikėjimo mechanizmai (saugumo ir privatumo užtikrinimas projektuojant) ir kuriamos duomenų paslaugos, atitinkančios Europos vertybes, visų pirma etikos, įvairovės ir privatumo vertybes. Paraiškos teikiamos iki 2022 m. vasario 22 d. 17:00:00
  2021-08-30
  Ši interaktyvi planavimo priemonė pateikia informaciją apie audiovizualinio ir naujienų žiniasklaidos sektorių subjektų finansavimo galimybes. Jos tikslas - palengvinti prieigą prie Europos Sąjungos finansinės paramos mechanizmų ir padėti šių sektorių specialistams iš daugybės internete prieinamų programų ir priemonių rasti tinkamiausią paramos mechanizmą. 2021 m. liepą pradėta naudoti interaktyvioji priemonė apima įvairias finansavimo schemas, neapsiribojant tik programa „Kūrybiška Europa“, bet ir įskaitant programas „Horizontas Europa“, „InvestEU“ ir kitas. Tai pirmasis praktinis vadovas
  2021-07-12
  Ketvirtoji pramonės revoliucija siejama su gamybos efektyvumu, sąnaudų mažinimu, supaprastintais darbo jėgos reikalavimais ir verslo modelių pritaikymu. Tačiau ją lydi socialiniai, ekonominiai ir organizaciniai iššūkiai, tokie kaip pajamų nelygybė, visuomenės požiūris į darbo vietų kokybę ir trūkumą, teisiniai klausimai ir duomenų saugumas. Vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklą (MTI) pagal šį programos „Europos horizontas“ kvietimą bus tiriamas socialinių ir ekonominių veiksnių poveikis, kurį darbo rinkoms ir verslo modeliams sukelia naujos griaunamosios technologijos (dirbtinis
  2021-07-05
  Pagal šį programos "Horizontas Europa" kvietimą teikiamuose projektuose numatyta: kurti naują pagalbinę medžiagą, mokymo programas ir mokymosi būdus mokslininkams, duomenų tvarkytojams, duomenų valdytojams ir naujų rūšių specialistams. Jie turėtų prisidėti prie aukštos ir tinkamos kvalifikacijos specialistų, leidžiančių taikyti atvirojo mokslo praktiką ir turinčių pakankamai žinių apie standartus, taikomąsias programas ir priemones bei geriausią FAIR duomenų, taip pat kitų skaitmeninių mokslinių tyrimų objektų teikimo, tvarkymo, pakartotinio naudojimo, dalijimosi jais ir jų analizės praktiką