2022-07-28
  Projekto STEP_UP duomenų bazė su gerąja patirtimi, susijusia su COVID-19, vyriausybės priemonėmis, informacija ir dalijimusi žiniomis.
  2022-07-28
  ECSF tikslas – užtikrinti bendrą supratimą apie asmenų, darbdavių ir mokymo paslaugų teikėjų vaidmenis, kompetencijas, įgūdžius ir žinias, kuriais naudojasi asmenys, darbdaviai ir mokymo paslaugų teikėjai visose ES valstybėse narėse, siekiant spręsti kibernetinio saugumo įgūdžių trūkumo problemą.
  2022-07-28
  „AI Watch“, Komisijos žinių tarnyba dirbtinio intelekto plėtrai, įsisavinimui ir poveikiui Europoje stebėti.
  2022-07-28
  ES programavimo savaitė – tai judėjimas, kuris pasitelkiant programavimą ir kitą technologijų veiklą vertina kūrybiškumą, problemų sprendimą ir bendradarbiavimą. Pagal ES programavimo savaitės iniciatyvą pradėtas naujas tinklalaidžių ciklas. Šių tinklalaidžių tikslas – priartinti programavimą, kompiuterinį mąstymą, robotiką ir inovacijas prie naudotojų, jų bendruomenių ir mokyklų. Pasiklausykite Eugenia Casariego ir Arjana Blazic iš programavimo savaitės grupės, nes jie, padedant daugeliui svečių, nagrinėja įvairiausias temas – nuo gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis iki robotikos, nuo
  2021-11-08
  ES programavimo savaitės iššūkiai – tai trumpa įvairių rūšių veikla, apimanti programavimą ir kompiuterinį mąstymą. Jie skirti žmonėms, dalyvaujantiems mokymo veikloje su vaikais, kurie nori dalyvauti ES programavimo savaitėje, tačiau iš tikrųjų neturi idėjų, ką organizuoti ar kada tai padaryti. 2021 m. spalio 9–24 d. vykusios iniciatyvos metu pradėta įgyvendinti 18 naujų iššūkių. Iššūkis yra nesudėtinga veikla, sukurta kartu su ES programavimo savaitės partneriais, kurią galite atlikti savarankiškai, klasėje, su kolegomis ar draugais. Kiekvienas iššūkis taip pat apima konkrečius pavyzdžius