2022-12-29
  Įgyvendinant projektą DRURAL, finansuojamas pagal programą „Horizontas 2020“, paskelbtas kvietimas teikti paprastas paslaugas, kurios bus siūlomos DRURAL prekyvietėje. DRURAL paslaugų rinka bus išbandyta keturiuose bandomuosiuose projektuose Europos kaimo regionuose : Estremadūroje (Ispanija) Jämtland Härjedalen regione (Švedija) Dubrovniko-Neretvos apskrityje (Kroatija) Gelderland Midden regione (Nyderlandai) Reikės paprastos paslaugos, kad naudotojas galėtų naršyti po interneto svetainę, naršyti, lyginti ir užsisakyti pagrindines paslaugas naudodamasis sąsaja, pavyzdžiui, rezervuoti
  2022-12-29
  Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) ir „EIT RawMaterials“ koordinatorius skelbia naują kvietimą teikti pasiūlymus pagal EIT AMI iniciatyvą, kuriuo siekiama skatinti inovacijas aukštojo mokslo srityje. Pagal naują kvietimą teikti paraiškas bus sutelkta iki 12 mln. EUR EIT finansavimo aukštojo mokslo institucijoms (AMI) ir jų partneriams.
  2022-12-15
  Tikimasi, kad projektai, kurie bus finansuojami pagal šį kvietimą teikti paraiškas, pagerins kibernetinio saugumo pajėgumus visoje ES, visų pirma MVĮ ir viešųjų organizacijų. Tai gali apimti informuotumo didinimo priemones arba rinkų platformas, kuriomis remiama kibernetinio saugumo sprendimų ir mokymo tiekėjų ir diegėjų sąveika.
  2022-11-14
  Rygos energetikos agentūra (REA) paskelbė antrąjį kvietimą teikti paraiškas mažosioms ir vidutinėms įmonėms, taip pat ir startuoliams, gauti iki 100 000 EUR finansinę paramą naujoms paslaugoms energetikos sektoriuje plėtoti dalyvaujant 9 mėnesių kuravimo programoje, įgyvendinant projektą „Naujos kartos energijos dirbtinis intelektas (I-nergy)“. Kvietimo teikti paraiškas tikslas Šiuo kvietimu siekiama energetikos sektoriuje kurti naujas paslaugas, grindžiamas esamų technologijų naudojimu. Kas gali teikti paraišką? Europos Sąjungos valstybėse narėse ir jos užjūrio šalyse bei teritorijose (UŠT)
  2022-10-21
  EIC ir EIT skaitmeninių įmonių kūrimo programa yra treniruočių stovykla, suteikianti galimybę EIC remiamiems novatoriams pasinaudoti „EIT Digital“ parama, kad žinias paverstų poveikiu ir įgytų verslumo įgūdžių, padedančių kurti ir skatinti savo giluminių technologijų pradedančiąsias įmones.